วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

บทที่ 2

นิทรรศการต่อไปนี้มีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
1. จุลนิทัศน์
2. มหกรรม
3. นิทรรศการเพื่อการศึกษา
4. นิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
5. นิทรรศการเพื่อการค้า
6. นิทรรศการถาวร
7. นิทรรศการชั่วคราว
8. นิทรรศการเคลื่อนที่
9. นิทรรศการในอาคาร
10. นิทรรศการกลางแจ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: